Despre noi

  S.C. SANLACTA S.A. s-a constituit la Târgu-Mureş la 28.02.1996 sub numele de RAIFFROM S.A. având acţionar german – RAIFFEISEN Hamburg G.m.b.H ( filială a RAIFFEISEN HaGe-Kiel) deţinător a 50% din acţiuni şi persoane fizice şi juridice române pentru restul de 50% din acţiuni.
      Societatea a înregistrat până în prezent o restructurare a acţionariatului, acţionarii români achiziţionând toate acţiunile partenerului german. De asemenea, societatea şi-a schimbat numele şi sediul social. SANLACTA – ca denumire provine din compunerea prefixului SAN (de la sediul social din Comuna Sântana de Mureş) şi LACTA. În 1997 societatea a hotărât schimbarea activităţii principale prin derularea unei investiţii de 2.500.000 $, construind o unitate modernă de prelucrare a laptelui cu o capacitate de prelucrare de 25.000 litri de lapte pe tura de 8/10 h. Actualmente societatea derulează un program de investiţii cu fonduri europene în valoare de 1.320.000 € plus 400.000 € cu fonduri proprii. Aceste investiţii urmăresc trei direcţii convergente:
    • modernizare
    • retehnologizare parţială
    • mărirea capacităţii zilnice de prelucrare a materiei prime
    Unitatea noastră de prelucrare a obţinut, din anul 2005 certificatul SR EN ISO 9001 – 2001 şi a implementat din acelaşi an procedurile HACCP, astfel încât calitatea şi sanitaţia produselor noastre sunt în corelare cu Normele Europene în materie.